Priekšvārds  

Mājsaimniecēm, fermeriem, rūpniecībai un dabai – mums visiem nepieciešams tīrs ūdens. Saldūdens resursi un to kvalitāte ir viens no svarīgākajiem jautājumiem Eiropas Savienības valstīs, tai skaitā arī Latvijā.

Ūdens kvalitātes pasliktināšanās var būtiski tieši vai netieši ietekmēt teritorijas izmantošanu un attīstību.

Bieži vien cilvēku rīcības motīvi ir saistīti ar virspusēju ekonomisko domāšanu – “minimāli ieguldījumi, maksimāla peļņa”. Taču dabu apmānīt nav iespējams. Rezultātus parasti bauda nākošā paaudze – piesārņotas upes, strauti, ezeri un jūra, bioloģiskās daudzveidības un zivju resursu samazināšanās, aizauguši ezeri, degradējusies ainava…

Šis projekts ir viens no pasākumiem, lai sekmētu Burtnieku ezera baseina ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanu un uzņēmējdarbības veicināšanu, kas tiek realizēts pateicoties PHARE sadarbības programmas finansējumam Baltijas jūras reģionā.

 
  Think global, act local 2004
  Top.LV